Намерете нас и магазина ни на картата: гр. София, Бул. Сливница 132 или се обадете на: тел. (+359 2) 931 08 29; (+359)88 8681 175; (+359)89 843 5926 и може да пишете на: info@shamibi.com или shamibi@abv.bg

Въведете локацията си (на пр.: п.код. адрес, град или държава) за да разберете има ли магазин намиращ се в близост до вас

# Магазин Адрес: Дистанция